Razred > Pokret za sprovedbu EU-Rezolucije 1481 (2)
Autor: uznik   
Petak, 15 Kolovoz 2014

 Razred - Pokret   za sprovedbu EU-Rezolucije 1481 (2

Najveći počinitelji zločina, svevrsnim kršenjem ljudskih prava bili su jugoslavenski komunisti ovim redoslijedom: Srbi, Crnogorci, Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Kosovari, Makedonci...

Po svima pravosudnim kriterijima mora se znati identitet kršitelja ljudskih prava na žrtvama na kojima je vršen zločin i taj komunistički zločinac mora biti kažnjen.

Za takve komunističke zločince  treba EU Rezolucija 1481 predvidjeti kazne i izricati ih.

 

Bez ovdje, primjerice spomenutih elementarnosti iz Europskog i Nacionalnog krivično-kaznenog pravosuđa ova Rezolucija Vijeća Europe 1481 (2006) je mrtvo slovo na papiru.

 

2. Totalitarni komunistički režimi, koje obvezno treba poimence navoditi, a ne samo koji su vladali u Srednjoj i Istočnoj Europi u prošlom stoljeću te su počinili i planirali su još čitav niz zločina, koji nisu niti spomenuti u točki 2. Rezolucije 1481 (2006).  Evo samo nekih od njih:

 

a. Komunizam može pobijediti samo revolucijom, a revolucija guta vlastitu djecu. Već u toj deklaraciji, komunizam je sebi uzurpirao pravo na gutanje vlastite djece, što znači masovna ubijanja i svestrana zlostavljanje za sve, koji ne prihvaćaju komunističku revoluciju.

 

b.Masovno mučenje i ubijanje zarobljenika protivničke vojske, pretežno bez Suda.

 

c. Huškanje na mržnju svih ljudi, koji ne prihvaćaju komunizam ili su indiferentni prema njemu: „Narod s nama, koj’ je prot’ nama, mi ć'mo s njim pod pete!“

 

d. Komunisti KPJ = SDP su poput Hitlera koristili djecu (pionire) za rat kao kurire ili direktno za ratnike na bojišnicama.

„Titovi smo mladi pioniri za slobodu naroda bijemo boj! S puškom u ruci kroz šumu idemo, ona nam je mati, ona nam je dom. Pjevaju mašinke, ljepše nego ptice, iz naših bunkera zelene šumice. Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrećemo.“

Ovo je bila strašna komunistička KPJ = SDP obmana i zloporaba djece za rat.

 

e. Posebice treba istaknuti, da su Jugoslavenski komunisti KPJ = SDP masovno zlorabili djecu i maloljetnike (pionire) za ratovanje jer su brojni od njih poginuli kao ratnici. Poginulu djecu pripisivali su komunisti suprotnoj zaraćenoj strani kao zločinstvo nad djecom. Pravi zločinci su bili komunisti, koji su zlorabili djecu (pionire) za ratovanje. Na pr. u Srijemskom frontu, u proljeću 1945. godine poginulo je u partizankim postrojbama na tisuće djece i maloljetnika.

 

f. Staleško ugnjetavanje: Seljaci su nakon rata proglašavani neprijateljima „inokosima“ i prisiljavani su u razne kolektivizacije kao što su primjerice: kolhozi, zadruge, ouri, souri... Svaki otpor seljaka završen je masovnim ubijanjem, deportiranjem i svevrsnim kaznama. Poznate su Staljinove metode prisile seljaka, u kojima je nekoliko milijuna ljudi pogubljeno i umrlo od gladi.

U Titovoj komunističkoj Jugoslaviji je bilo slično. Na primjer u Rakovičko-Cazinskom kraju je 1950. izbila buna seljaka protiv oduzimanja zemlje i protiv kolektivizacije u tzv. Seljačke radne zadruge. Tom prilikom su komunisti KPJ =  SDP poubijali oko 500 seljaka.

 

g. Čistke u vlastitim redovima opravdavane s lažno potvorenim i osumnjičenim grješnicima, inače nedužnih ljudi ili jednaki komunistički zločinci KPJ = SDP kao oni, koji im sude.

U mirnodobskoj komunističkoj Jugoslaviji je bilo više od 30 raznih logora za pogubljenje, mučenje, prisilni rad... kao „okajanje“ radi neposluha komunizmu. Primjerice, djela Titove KPJ = SDP: Goli Otok, Grgur, Lepoglava, Požega, Zenica, Foča, Glavnjača, Mitrovica...

 

h. Posebice treba istaknuti prisilni rad kao kaznu zbog bila kakove sitnice ili nemogućnosti izvršenja nametnute obveze od strane vladajućih jugoslavenskih komunista - KPJ = SDP.

 

i. KPJ = SDP je sprovodila zlouporabu djece i mladeži na prisilni rad, koji su jugoslavenski komunisti lažno nazivali: Dobrovoljne radne akcije!

 

j. Sakaćenje ljudi u najstrožim zatvorima i torturom. Jugoslavenski komunisti KPJ = SDP su za sakaćenje ljudi zlorabili podzemni zatvor u Rijeci „Via Roma“ (Nikad doma!), u kojem su protivnike komunizma mučili danima u mraku pod zemljom i kad su izvedeni na svjetlo, brojni među njima su oslijepili, a one iznemogle ljude raznim torturama su odpremili njihovim kućama, da ubrzo umru.

 

k. Komunistička Jugoslavija kroz vladavinu KPJ = SDP je izvršila najstrašniji genocid nad Nijemcima i nad Hrvatima jer su oni bili najistaknutiji protivnici komunizma...

 

l. Istaknute žrtve komunističkog mučenja i ubijanja u Hrvatskoj (također i drugdje) su bili imućni ljudi, poglavito obrtnici, poduzetnici i tvorničari. Komunisti su ih poubijali ili kaznili najstrožim kaznama, da bi mogli konfiscirati njihovu imovinu...

 

3. Komunistički zločini od KPJ = SDP su opravdavani teorijama klasne borbe i principa diktature proletarijata.

Istina jest, da su po slovu spomenutih principa diktature proletarijata najviše stradali nedužni ljudi u SSSR-a, ali iza SSSR-a po stradanju nedužnih ljudi slijedi komunistička Jugoslavija i u njoj napose Hrvatska.

 

U Jugoslaviji je poubijano čak relativno više nedužnih ljudi, nego u SSSR-u. U SSSR-u je približno svaki deseti čovjek bio žrtva komunističke ideologije, a u Jugoslaviji je svaki sedmi stanovnik ubijen metodama komunističkog terora predvođenog od KPJ = SDP.

 

Za sprovođenje terora nad nedužnim ljudima u komunističkim državama su postojale specijalne službe. U SSSR-u su to bile: ČEKA, GPU, NKVD, KGB..., dakako s čelnim komunističkim zločincima: Lenjin, Staljin, Berija...

 

U komunističkoj Jugoslaviji to su bile ove terorističke službe, za vrijeme rata i u poraću: Narodni sudovi, Politički komesarijati, PPK, OZN-a, UDB-a, KOS, SUP..., a glavni naredbodavci za ubijanja i zlostavljanja ljudi bili su: Tito, Milovan Đilas, Koča Popović, Aleksandar Ranković, Ivan Krajačić, Stane Dolenc...

 

Komunistička Jugoslavija (slično je i u drugim komunističkim državama!) nije vršila samo teror nad ljudima. Uz genocidna i pojedinačna ubijanja ljudi, komunistička Jugoslavija kroz KPJ = SDP je konfiscirala njihovu imovinu, uništavala povijesnu, kulturnu, vjersku, spomeničku kulturu, filmsku i drugu dokumentaciju.

 

Komunistička Jugoslavija, Titov KPJ = SPP je u ratu i djelomice u miru uništavala gospodarska dobra, kulturna dobra svih oblika, prometna sredstva i prirodna dobra...

 

Komunistička Jugoslavija je kroz KPJ = SDP uništavala čak groblja, sakralna i druga spomenička obilježja, uključujući službene i obiteljske arhive, obiteljsku dokumentaciju svih oblika, knjige, slike i druge uspomenske predmete.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata razni pokreti na prostoru propale Jugoslavije kao što su četnički, partizanski..., kojima se je nakon 22. lipnja 1941. pridružili komunisti KPJ = SDP, bili su obični „šumski i drumski“ razbojnici, koji su se postupno pretvorili u industriju genocidnih i pojedinačnih ubijanja, svevrsnih zlostavljanja i pljačke.

 

Te šumske bande na čelu s komunistima KPJ =SDP družile su se čas s fašistima (napose sa srpskim fašističkim četnicima), a čas su se borili protiv njih. Da ih pridobije na svoju stranu počeo ih je Zapad pomagati, analogno kao što je Zapad u novije vrijeme pomagao afganistanske Talibane.

 

Poznato je da su se razni revolucionari vježbali u komunističkoj Jugoslaviji (KPJ=SDP), kao na primjer poznati Carlos, što vrijedi i za Talibane, koje je isprva pomagao Zapad.

 

Tito i Talibani su ne samo iznevjerili svoje pomagače, nego su im postali okorjelim neprijateljima.

Titovi komunisti u KPJ = SDP su pjevali: „Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska!“ i rušili su američke ratne zrakoplove... Tako su se ponijeli i Talibani, koji obilno koriste Titove metode gerilskog pdmuklog ratovanja.

 

U ratnokriminalističku terminologiju trebalo bi uvesti termin Titoistički talibanizam jer je Tito bio jedan od najistaknutijih prevrtljivaca. Osvećivao se je onima, koji su ga pomagali i ustoličili: Zapadu se je Tito osvećivao rušenjem zrakoplova i Istoku aferom informbiroa.

 

4. Skupština EU priznaje da su, unatoč zločinima totalitarnih komunističkih režima, neke Europske komunističke partije pridonijele postignuću demokracije.

Ova točka zbunjuje javnost jer u nijednoj komunističkoj državi nije bilo nikakvog razumijevanja niti mjesta za demokraciju, nego za diktaturu proletarijata.

 

U komunističkim državama zloupotrebljavani su sadržaji poput: sloboda, demokracija, socijalizam, ljudska prava..., što je postojalo na papiru i u retorici, ali ne u životnoj praksi.

 

Svaki pokušaj na putu prema demokraciji završavao je tragično i jadno: Primjerice, u Istočnoj Njemačkoj aktiviranjem tajne agenture STASI-a za ubijanje i zlostavljanja ljudi radi neposluha  i gradnjom Berlinskog zida;

 

U Mađarskoj je pokušaj uvođenja demokracije ugušen sovjetskim tenkovima;

 

U Čehoslovačkoj reprizom sovjetskih tenkova po scenariju Mađarske;

 

O stanju i ponašanju komunista u Albaniji, Bugarskoj i Rumunjskoj suvišno je trošiti riječi.

 

U komunističkoj Jugoslaviji za vrijeme smo svjedoci Titove diktature sprovođene kroz KPJ -SDP sa zločinačkom OZNOM, UDBOM, KOSOM, SUPOM... i drastičnog gušenje svake pomisli na demokraciju, na pr. brutalno gušenje Hrvatskog proljeća 1971. nadalje, zabrane djelovanja Matice hrvatske bili su puni zatvori nedužnih ljudi, koji su želili malo slobode i demokracije.

 

Sovjetski savez je po gušenju demokracije priča za sebe. SSSR je držao pod jarmom Baltičke države i brojne azijske narode, punio Sibirske Gulage pravednicima i jednako tako progonio ljude naprednog duha, primjerice Iljušin, Pasternak, Saharov, Solženjicin...

 

Jedino u Poljskoj je diktator Jaruzelski pod pritiskom Poljaka pape Ivana Pavla II, morao malo popustiti pred Solidarnošću Leha Walese, ali ni to nije bila demokracija, nego simbolično popuštanje diktature proletarijata.

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."