HRVATSKO DRUŠTVO POLITIČKIH UZNIKA "IVO MAŠINA" ZADAR
Adresa:
Trg Petra Zoranića 1
Zadar

Telefon: +385915010187