coarse
coarse
coarse
coarse

Naslovnica arrow Novosti arrow VOLIM HRVATSKU - NE U EU
Nedjelja, 18 Kolovoz 2019
 
 
VOLIM HRVATSKU - NE U EU PDF Ispis E-mail
Autor: uznik   
Četvrtak, 10 Veljača 2011


 
Udruga "Volim Hrvatsku - NE U EU" - Razlozi zašto ne u EU PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 13 Siječanj 2011 16:37
Autor Romano Sole

U nekoliko ćemo točaka navesti najveće zamjerke ideji pristupanja u EU, koja se tendenciozno i netočno prikazuje kao opcija bez alternative. Zadržavanje potpune suverenosti Republike Hrvatske jedini je mogući pokretač snažne zemlje u kojoj ćemo živjeti u miru i blagostanju. Sve drugo su obmane, jer pod tuđom vlašću nema sreće za Hrvatsku. Navesti ćemo dio racionalnih razloga, ali ni u kojem trenutku nesmijmo zaboraviti jedan emotivan moment, a to je žrtva tisuća hrvatskih branitelja i civila, dana za slobodu Hrvatske,  koju današnje parlamentarne političke stranke potpuno neovlašteno namjeravaju predati u ruke tuđincima.


Voljeli bismo da naše razloge nadopunite i svojim razmišljanjima. Namjera nam je argumentiranom javnom raspravom potaknuti svaku osobu s pravom glasa da izađe na predstojeći referendum te da na njemu odluči na temelju relevantnih informacija.


1. Informiranost

Proces pristupanja je trebao započeti  kvalitetnom komunikacijom između zemlje-kandidatkinje i EU, kako bi se definirale buduće pozicije unutar EU. Proces je u slučaju RH u potpunosti netransparentan,  a opravdano sumnjamo da  komunikacija između hrvatskih pregovarača i predstavnika EU niti ne postoji. Riječ je o zahtjevima, zapovjedima i ucjenama, a pregovora u pravom smislu te riječi zapravo nema. S druge strane, hrvatski pregovarači ignoriraju komunikaciju s hrvatskom javnošću. Takvim je pristupom "pregovorima" blokirana svaka mogućnost da se pozicija Hrvatske unutar EU zasniva na ravnopravnom odnosu utemeljenom na dijalogu. Proces tzv. pregovora je farsa, kojom se pod krinkom “zatvaranja poglavlja” provodi prilagođavanje hrvatskih zakona i gospodarstva konačnoj asimilaciji u mega-državu. Sve to u potpunosti skriveno od javnosti.

2. Suverenost

RH bi se ulaskom u tako veliki konglomerat država i naroda odrekla velikog dijela značajki suverene države: samostalnog i neovisnog pravosuđa, kreiranja vanjske politike te financijskog sustava, kao i mnogih drugih manje opsežnih, ali ne i manje osjetljivih ingerencija koje bismo dijelom ili u potpunosti prenijeli na EU. Odričući se tih instrumenata, pristali bismo na prenošenje politike razvoja i održivosti na Bruxelles i Frankfurt, a pritom bismo istima dozvolili da kroje migracijsku politiku te na naše prostore planski doseljavaju stanovništvo iz EU i izvan nje prema vlastitim kriterijima.3. Demokracija

RH je definirana kao parlamentarna demokracija te (prema članku 1. Ustava RH)… "U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana, a narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem." Ulaskom u EU ovaj je članak doveden u paradoks. Naime, EU (prema Lisabonskom sporazumu) funkcionira na principu nadglasavanja, dok je glavna izvršna upravljačka snaga Europska komisija, koja sama određuje cjelokupni vrh administracije. EU Parlament nikoga ne bira, ne predlaže niti ne odobrava europske zakone već o njima samo raspravlja. Narodi u EU nemaju direktan utjecaj na upravljanje svojom sudbinom, a mali narodi poput hrvatskoga praktički nemaju nikakav. Ovakav nedemokratski sustav upravljanja izazvao je ogromno nezadovoljstvo kod većine stanovnika EU, no čak i najveći narodi nemaju snagu i utjecaj mijenjati ga, a mi bismo u toj priči bili osuđeni na poptuni gubitak svojih demokratskih prava. Kada bi Hrvatska pristupila EU, članak 1. Ustava bio bi potpuno neprovediv, što je apsolutno neprihvatljivo. Iako su toga potpuno svjesni, zastupnici u Hrvatskom Saboru spremni su žrtvovati suverenitet Hrvatske i još se jednom se narugati Ustavu RH i svojim biračima.4. Ekonomija


U slučaju pristupa, RH bi morala neodložno provesti potpunu integraciju u gospodarski sustav EU, što podrazumijeva potpunu liberalizaciju tržišta, tržišta rada te tržišnih odnosa. Hrvatska ni po kojem parametru nije spremna za takvu prilagodbu. Rezultat bi bio privatizacija i potpuna rasprodaja svega iole vrijednog (šume, pitka voda, autoceste, Jadransko more i druge vrijednosti koje još imamo) te propast svih ili velike većine hrvatskih gospodarskih subjekata. Eventualna ulaganja u Hrvatsku zasigurno ne bi bila u interesu njezina gospodarskog razvoja, već isključivo u interesu europskih korporacija i njihovih vlasnika. Zapošljavanje domicilnog stanovništva na uslužne i manje atraktivne poslove, uz angažiranje vlastitih dovedenih rukovodećih kadrova postalo bi pravilo. Zanemarivanje kvalitete obrazovanja nastavilo bi se i vrlo brzo bismo bili dovedeni u situaciju da cijenom rada konkuriramo navali jeftine radne snage s istoka. Rad za nekoliko eura dnevno postao bi praksa, jednako kao i raseljavanje Hrvata iz atraktivnih područja, na koja bi se pak doseljavalji stanovnici iz razvijenijih područja EU.5. Participacija u odlučivanju i razvoju


RH po broju stanovnika i BDP-u čini manje od 1% EU. Sukladno tome imali bismo i proporcionalnu snagu, a čak je i ta baznačajna snaga izložena mogućnostima birokratskih malverzacija. Hrvatski predstavnici u EU parlamentu ne bi imali baš nikakav utjecaj. Logika i matematika su jednostavne i surove, ali jasne i čvrste: Hrvatska bi ulaskom u EU u potpunosti izgubila moć odlučivanja o upravljanju vlastitom zemljom. To u praksi znači da bi Hrvatska postojala tek formalno, no u svakom bi drugom smislu ostala samo zemljopisni pojam, bez karakteristika države.6. Prirodni resursi


Dosadašnjim načinom gospodarenja šumama, rudnim bogatsvom (plin i nafta), brigom za jadransko more i najavom privatizacije izvora pitke vode, hrvatska vlada je pokazala odlučnost u rasprodaji svih hrvatskih prirodnih resursa strancima, što se sve vodi u sklopu prilagođavanja  zakonskih i gospodarskih mjera u svrhu pristupnih sporazuma sa EU. Kriomice se potpisuju i brojni, po Hrvatsku izrazito nepovoljni dokumenti, koji ograničavaju uzgoj i proizvodnju domaće hrane. Čak se nameće GMO (Genetski modificirani organizmi) prehrana, koju je niz ozbiljnih kliničkih ispitivanja označilo iznimno štetnom i pogubnom po ljudsko zdravlje, a pogotovo će time biti ugroženo zdravlje naše djece. Briga za očuvanje prirodnog bogatstva i zadržavnje istog u rukama Hrvatske uvjet je gospodarskog razvitka društva. Predavanje svega u ruke onih koji će s tim bogatsvom gospodariti i raspolagati prema svojem nahođenju i interesima neprihvatljiva je opcija, aupravo to je ono što EU od Hrvatske traži kao uvjet za pristupanje toj nadnacionalnoj tvorevini.7. Svjetonazor


Zemlje koje su ušle u EU bez pogovora moraju prihvatiti moralne vrijednosti koje Unija promiče. Vrlo je upitno da li hrvatskom društvu  pogoduje bezrezervno usvajanje svjetonazora poput neoliberalizma, multikulturalnosti i ostalih kulturoloških i socioloških tendencija koje forsira EU. Neke od njih su već i u okvirima EU dovedene u pitanje (multikulturalnost), no to nije zaustavilo ubrzano provođenje direktiva poput obveze prihvaćanja i izjednačavanja istospolnih brakova, bračnih zajednica s više od dvoje supružnika i sl.Sasvim je izvjesno da svaka od tih tema, a jednako tako i one koje nisu spomenute, zaslužuje kompleksnu raspravu prije odluke o odricanju od suvereniteta ili njegovom zadržavanju, a ta rasprava ne postoji. Na kraju ću se poslužiti slavnom izrekom Stjepana Radića - “Ne srljajte kao guske u maglu”, koju ću nadopuniti konstatacijom da ga naši preci nisu poslušali te su zalutali u magli iz koje nismo uspjeli izaći desetljećima. Izlazak iz te zablude bio je težak, a za mnoge i koban. EU nije magla, to je stupica, živo blato iz kojeg nema izlaza. Nemam pravo uzeti za ruke svoju djecu, a time I njihovu djecu I djecu njihove djece i s njima skočiti u u živo blato. Na referendumu ćemo zaokružiti "NE u EU", što zapravo znači "DA za Hrvatsku". Velik broj ljudi prepoznaje opasnosti koje su se nadvile nad Hrvatsku i spremni su demokratskim putem čuvati svoju Domovinu.-----------------------------------------------------------------------------

                                                 HRVATSKA SUTRA 

ZASTAVA EU VIHORI NA HRVATSKOM SABORU

Zastava pojedine države označava njezinu punu suverenost i predstavlja SVETINJU. 
Hrvatski narod se vjekovima borio za svoju državu i svoju punu samostalnost. Postavljanje zastave Europske unije prije ulaska Hrvatske u istu ( ulazak je upitan? ) predstavlja prejudiciranje rezultata referenduma i nikako ne može biti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. 
 
Isticanje zastave Republike Hrvatske na zgradama svih državnih organa regulirano je Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske. 
Niti ovaj, kao i ni jedan drugi zakon ne reguliraju postavljanje drugih zastava na naš Sabor, što bi trebalo značiti da njihovo postavljanje NIJE u skladu s zakonskim propisima Republike Hrvatske.

I sada se mi pitamo – Otkuda, s kojom svrhom i s kojim pravom je netko donio odluku o isticanju zastave Europske unije na zgradi Sabora Republike Hrvatske?

Član 26. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ne dopušta isticanje drugih zastava, osim zastave Republike Hrvatske bez odobrenja organa uprave nadležnog za unutarnje poslove. 
Za pretpostaviti je, da Sabor nije tražio odobrenje za postavljanje zastave Europske unije. Ukoliko bi tražio odobrenje ( interesantno bi bilo s KAKVIM obrazloženjem? ) vjerojatno bi ga i dobio.
Međutim, usprkost odobrenja svaki naš građanin kojeg bi vređalo postavljanje TUĐE zastave ( s naslova povrede suverenosti ), imao bi pravo povesti postupak za uklanjanje ( nije jasno s kakvim uspjehom? ). 
Nažalost, kod nas ima velik broj povreda ljudskih prava ( i osjećaja ) većih od navedene koje bi iziskivale iniciranje kaznenog postupka protiv prekršitelja ( primjer – veličanje crvene zvijezde na partizanskim kapama, pokroviteljstvo nad podizanjem četničkog spomenika u Srbu i sl. ).
Toliko o tom pitanju.

REFERENDUM ZA PRISTUP U EUROPSKU UNIJU

Što o referendumu kažu pozitivni propisi Republike Hrvatske?

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Član 1., stav 3. - Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i NEPOSREDNIM 
   odlučivanjem.
Član 2., stav 4. - Hrvatski Sabor i narod NEPOSREDNO odlučuje o udruživanju u saveze s
                            drugim državama.
Član 2., stav 5. - Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući SUVERENO  
   pravo da sama odlučuje o prenesenim ovlastima i PRAVO da SLOBODNO iz
                            njih istupa.

ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAV-
LJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

Član 2., stav 1. - Referendum je oblik neposrednog odlučivanja birača u obavljanju državne vlasti
                            o pitanjima određenim Ustavom ( u daljnjem tekstu: državni referendum ) ........ 
Član 3., stav 5. - Državni referendum MORA se raspisati  radi donošenja odluke o udruživanju
   Republike Hrvatske u savez s drugim državama.  
Član 8., stav 1. - Odluka donesena na referendumu obavezatna je.

Obzirom da je referendum za udruživanje OBVEZATAN, a pristupni ugovor s EU nosi sa sobom i
obveze za Republiku Hrvatsku, PROTUUSTAVNA je odluka Sabora, da se pristupni ugovor s EU 
potpiše PRIJE provedenog referenduma. Prije raspisa referenduma neophodno je -

a/  glasače upoznati s tekstom Lisabonskog ugovora, koji članice EU potpisuju,
b/ glasače upoznati s kojim  traženjima EU smo se dosad složili ( tzv. zatvorena poglavlja ),
c/  glasače upoznati  s traženjima EU u neriješenim ( tzv. otvorenim poglavljima ),
d/  glasače upoznati koja izuzeća odredaba Lisabonskog ugovora Hrvatska traži ( vidi Poljska i VB )
e/  glasače upoznati na koji način možemo izaći iz EU ukoliko se ona pokaže kao loše rješenje za   
     Hrvatsku ( treba imati na umu da se već sada pripremaju promjene u Lisabonskom ugovoru ).

Očito je, da se izbjegava kvalitetna rasprava o pristupu u Europsku Uniju i smatram, da je ZADNJI čas, da se ona provede. Zadatak je svih nas da to iniciramo i REALIZIRANO.


BRANITELJI I OBVEZE HRVATSKE PREMA NJIMA

Temeljna obveza - Svaka država ima obveze štititi svoje državljane.
Potpisivanjem Sporazuma sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom narušena je ova obveza i temeljno
je pitanje – je li isti u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske? 
Najodgovornija osoba za zaštitu hrvatskih državljana prema trećima je PREDSJEDNIK Republike.
Niti jedan sud koji nije obuhvaćen pravosudnim sustavom Republike Hrvatske nema pravo suditi hrvatskim državljanima za povrede učinjene na hrvatskom teritoriju i ako dođe do ograničavanja njihove slobode izvan hrvatskih granica Hrvatska je DUŽNA zatražiti njihovo izručenje.

Obrana hrvatskih branitelja kako na Međunarodnom sudu u Haagu tako i na drugim sudovima bazirana je na instituciji tzv. " NUŽNE OBRANE ". Mnogo pogodniji institut za njihovu obranu je institut tzv. " KRAJNJE NUŽDE ". 
Naime kod krajnje nužde ne postoji prekoračenje koje je dosad predstavljalo ključnu osnovu za optužbe protiv naših branitelja. 
Nadalje, tokom samog postupka vrlo je važno pitanje - na komu leži teret dokaza?
Iako je uobičajena pravna pretpostavka - Tužitelj mora dokazati krivnju u postupcima protiv naših branitelja teret dokaza je bezrazložno prebacivan na njih - oni su morali dokazivati nevinost?

Iz izloženog neminovno proizlazi -

a/ Javnost treba detaljno upoznati s odredbama potpisanog Sporazuma o izručenju?
b/ Riješiti pitanje temelja obrane kako hrvatskih generala, tako i svih naših branitelja.
c/ I na kraju mora se raspraviti o odgovornosti hrvatskog predsjednika za učinjene propuste.
    Kako se predsjednik u nizu svojih istupa ogriješio o odredbe naših pozitivnih propisa (istup u
    Srbu, Vukovaru, na Ovčari i u štampi – izjave o povratu komunističkih simbola, veličanje
    komunističkih simbola unatoč Europskoj osudi  i sl.) trebao bi državni odvjetnik razmotriti
    opravdanost podizanje optužnice ili barem upozoriti predsjednika države na učinjene povrede.   

I šećer na kraju stiže - 
Sudjelujući danas na predavanju o stanju u našem pravosuđu i odlukama Međunarodnog suda u
Haagu postavio sam pitanje – Temeljem kojih pravnih propisa Međunarodni sud u Haagu donosi svoje presude. Nisam dobio adekvatan odgovor, slijedilo je ono uobičajeno – Naši branitelji sudjelovanjem u obrani svoje Domovine nisu mogli počiniti zločin.
Smatram, da je odgovor trebao biti – Međunarodni sud u Haagu prilikom donošenje svojih presuda primjenjuje OBIČAJNO pravo koje je Engleska primjenjivala u SVOJIM KOLONIJAMA !!??

Dr. Vuković je na istom predavanju  na iznenađenje svih prisutnih na kraju zaključio -  Ne treba se plašiti ulaska u Europsku uniju jer ulazak u istu ne znači gubitak suvereniteta. 
Međutim samo letimičnim pregledom odredaba Lisabonskog ugovora, evidentno je, da  potpis istog  za određenu zemlju znači rušenje njezinog suvereniteta.
Ujedno se nehotice postavlja pitanje – Je li se pristajanjem na primanje izbjeglica iz drugih zemalja i omogućavanjem automatskog stjecanja državljanstva nakon pet godina boravka, te mogućom 
kupnjom zemljišta u Hrvatskoj ( čitaj – kupnjom hrvatskog teritorija ) otvorena mogućnost naselja-
vanja nekih drugih naroda na hrvatskom teritoriju??

POVRAT VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA

Zajedništvo svih koje vole našu Domovinu rezultiralo je ostvarenjem dugogodišnjeg hrvatskog sna-
SLOBODNE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE.
Stoljetni san Hrvata ostvario je DR. FRANJO TUĐMAN i temeljem toga je prof. Stahuljak naš ambasador u mirovini još prošle godine predložio HRVATSKOM SABORU proglašenje Dr. Franje Tuđmana – OCEM HRVATSKE DRŽAVNOSTI. 
Do današnjeg dana Hrvatski Sabor se po tom pitanju nije izjasnio, pa smo mi nakon promocije knjige Tuđmanova baština preko Društva Maksimilijanov mir ponovno pokrenuli to pitanje.
Iako znamo - vremena su teška i egzistencijalna pitanja su u prvom planu no treba pokrenuti akcije koje će nas vratiti na pravi put - na početke života ove države. 
Temeljem toga smo uz ovaj prijedlog dali još dva prijedloga Ministarstvu za promet i veze RH i to za označavanje naša dva najvažnija aerodroma. 
Za dubrovački aerodrom predlažemo ime - Zračna luka NEBESKE KRALJICE MIRA ( prijedlog magistra prava Mile Prpe ), 
a za zagrebački aerodrom – Zračna luka Dr. Franje Tuđmana ( prijedlog koji se razmatra već dulje vremena ). 
O ovim pitanjima kao i o situaciji u kojoj su se danas našli naši branitelji odlučili smo održati u prostorijama Družbe "Braća Hrvatskog Zmaja" konferenciju za tisak.
          

Vladimir Biondić 

------------------------------------------------------------------------

Blaženom Kardinalu Alojziju Stepincu
                                 /za 50-tu obljetnicu odlaska/
 
Blaženi kardinale moj,
Pedeset je godina prošlo,
Pedeset ljeta i pedeset zima,
Pedeset proljeæa, pedeset jeseni.
A sve to bijaše, ko jedan tren.
Tren nade,
Nade za ponovno viðenje.
I uspomene teku,
Teku, kao mirna blažena rijeka,
Teku kao govor Tvoj,
Teku kao misli Tvoje.
I ulijevaju se,
Ulijevaju u duše naše.
Ne, Ti otišao nisi,
Vjeèno æeš biti tu,
Vjeèno uz svoj narod,
Narod HRVATSKI.
I kada nas više ne æe biti,
Biti æe tad neki drugi,
Biti æe naša djeca, naši unuci,
A Ti, Ti i tad bit æeš tu,
U njihovim mislima, 
U njihovom srcu.
Vjeèni ostat' æe Spomen,
Spomen na Tvoje rijeèi,
Spomen na Tvoja djela,
Spomen na Tvoj LIK.
Mirno spavaj voljeni kardinale,
Al' budno pazi na narod svoj,
Na narod svoj HRVATSKI.
I za blagoslov mi Te molimo,
Za blagoslov zemlje naše,
Zemlje HRVATSKE.
I smjerno mi èekamo,                                                       
Èekamo, ponovni sastanak s Tobom,
U dolini vjeènog mira,                                     
U dolini vjeène ljubavi.
Na oblaku bijelom, na oblaku NADE.
Nade za bolju HRVATSKU.

Vladimir Biondić 

------------------------------------ 

 

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
« Prethodna   Sljedeća »
Tražilica
Tko je Online
Gostiju online: 16
cestitka2014.jpg
  paveli_knjiga_mala.jpgapartmentsmurter3.jpg
 
  

www.liberohosting.com

LiberoHosting za profesionalce i amatere

 
Top! Top!