coarse
coarse
coarse
coarse

Naslovnica arrow Politika arrow STRANKE HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA - PROPJEKTI RAZVOJA R. HRVATSKE
Ponedjeljak, 19 Kolovoz 2019
 
 
STRANKE HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA - PROPJEKTI RAZVOJA R. HRVATSKE PDF Ispis E-mail
Autor: uznik   
Srijeda, 22 Srpanj 2009

PROJEKTI RAZVOJA REPUBLIKE

HRVATSKE

Dana 20. lipnja 2009. g. u Zagrebu, u hotelu „Dubrovnik“ održan je prvi (pripremni) Sabor Stranke Hrvatskog Zajedništva na kojem je detaljno analizirano postojeće stanje hrvatskog društva i gospodarskog sustava, kao njena polazna programska orijentacija.

 

            Temeljem izloženih referata i održane javne rasprave usvojen je slijedeći

 

Rezime zaključaka:

 

            U Republici Hrvatskoj prisutna je kriza morala i etike, što generira gospodarsku i socijalnu krizu, odnosno problematiku.

 

            Ovaj generalni zaključak proizlazi iz gotovo svih znanstvenih i stručnih radova te diskusija po izloženim referatima, kako slijedi:

 

1. Akademik Ivan Miloš – u okvirima svoga izlaganja pod naslovom: „Nacionalni program gospodarske revitalizacije Hrvatske, sa konkretnim programima i projektima za (FDI) Izravna inozemna ulaganja kapitala“, prezentirao je konkretne strateške kapitalne resurse s kojim stvarno Hrvatska raspolaže te putem kojih, uz poslovno i strateško partnerstvo sa partnerima iz zemlje i inozemstva, po principu dobrog gospodarstvenika, može i treba stvoriti gospodarski razvijenu i socijalno bogatu zemlju, svih njezinih građana. 

            Domaćinskim (ne sluganskim) upravljanjem sa samo jednim prometno-gospodarskim programom, a uz korištenje svojih realnih komparativnih prednosti Hrvatska može osigurati uvjete za kontinuirani porast svoga (BDP) bruto domaćeg proizvod za 4,5 % godišnje. Za stvarnu realizaciju ovoga razvojnog programa postoje zainteresirani investitori i materijalni resursi, a koji omogućava otvaranje više od 250.000 novih proizvodnih radnih mjesta.

 

2. Prof. dr. Slavko Kulić je svojim izlaganjem na temu: „Globalna koncepcija razvoja života u Hrvatskoj“ elaborirao ključnu problematiku koju generira sluganski odnos aktualne hrvatske vlasti prema svome europskom i svjetskom okruženju, u kojem dolazi do punog izražaja vazalstvo i dodvoravanje Hrvatskog sabora i Vlade nekim političkim europskim i svjetskim centrima moći čime je ugrožena sloboda hrvatske države – vlasti i društva, odnosno naroda, a bez istinske slobode u odlučivanju i upravljanju svojim strateški hrvatskim resursima, ne mogu se racionalno uporabiti prethodno prezentirani strateški resursi za izlazak naše Domovine iz svekolike krize, koja je tim vazalstvom determinirana ili uvjetovana.

 

3. Ljudski kapital (moralni, intelektualni i socijalni ) za razvoj hrvatskog naroda“, ako se domaćinski i pravilno upotrebe u par godina  Hrvatska može, po blagostanju, postati  vodeća zemlja i država Europe. Elaborirao Prof. dr. Ante Lauc.

 

4.. Energetika Hrvatske: "Hrvatska izvozi energente (npr. plin) unatoč tome što ih nema dovoljno niti za vlastite potrebe, a uz to ih krajnje neracionalno troši.  Hrvatska 50 ili više posto ukupnih potreba za energentima namiruje iz uvoza. Racionalizacijom potrošnje energenata udio uvoza mogao bi se osjetno smanjiti (napose plina), a time i prekomjerno visoke cijene energenata u odnosu na kupovnu moć stanovnika RH  što je elaborirao i materijalno dokazao Dr. Branimir Molak

 

5. „Potencijal mladih u Hrvatskoj nije iskorišten“ - Elaborirala Apsolventica Političkih znanosti Ana Barković, a Ana Miloš, također mlada studentica istakla je da sada vidi solidnu perspektivu izlaska RH iz svekolikih poteškoća, jer raspolaže sa realnim strateškim resursima koji je čine strateškim partnerom, a ne vazalom, EU i svijetu.

 

6.  Nema potrebe za uvozom milijunske mase stranih radnika što se predlaže od strane Gospodarske komore RH, već radne i demografske manjkove u Hrvatskoj treba obvezno popunjavati prvenstveno iz redova naših iseljenika i to prvenstveno mlađih naraštaja kojima se u Hrvatskoj, otvara velika mogućnost gospodarskog i svakog drugog osobnog prosperiteta. Elaborirao i dokazao Mile Prpa dip.iur. Naravno, da bi se osiguralo stvarne uvjete za povratak Hrvata iz dijaspore treba stvoriti temeljne preduvjete, koji su prethodno navedeni i koji pokazuju da priča o hrvatskom beznađu nema  mjesta u realnosti.

 

7 .„Odgovornost za dobro“, Prof.br. Slobodan Lang- Ključnu odgovornost za sadašnje stanje u RH snosi dodvaračka vlast i Vlada, koja odluke donosi prema nalozima svjetskih i europskih centara političke moći, na štetu hrvatske države i naroda. Dobro naroda treba da nadvlada interese pojedinca. Dobro je naše najjače oružje protiv zla.

 

8 „Uskrsnuće hrvatske poljoprivrede“, . Prof. dr. sc. Mile Čuljat nakon detaljnog i ilustriranog prikaza, utvrđuje da je moguće voditi našu poljoprivredu na najvišoj svjetskoj razini tehnologija, tehnike, prinosa, rentabilnosti i konkurentnosti. U tom cilju treba izći iz organizacijskog nereda i pristupiti zajedništvu. Ruralizirati prostor i na njemu organizirati POGONE, bez obzira na vlasništvo, u kojima će se proizvoditi ono što na tom području najbolje odgovara i što se može oduprijeti konkurenciji kvalitetom i cijenom na otvorenom globaliziranom tržištu. Iako će vjerojatno svi biti protiv ovoga prijedloga, jer ljudskim ponašanjem vlada sebični gen kojega svi posjedujemo, prihvatiti će pristup i program kad većina shvati da ćemo svakim drugim putom ići prema nižem životnom standardu, pa sve do propasti. To već shvaća generacija studenata iz koje se ne izdvajaju stjegonoše. Snaga je generacija. Hrvatska ima dovoljno mladih obrazovanih stručnjaka u kojih je proradila inicijativa i samozatajno se provlače kroz sve teškoće i dokazuju da je razvoj i opstanak moguć.

 

9. „Gospodarskim povezivanjem  domovinske i iseljene hrvatske“ otvara se put sretnoj budućnosti Hrvatskom narodu i Državi Hrvatskoj. Elaborirao i dokazao Dopredsjednik Stranke Hrvatskog Zajedništva Željko Vinski ing građ.

 

10. „Racionalnim funkcioniranjem sustava RH“. I domaćinskim odnosom prema postojećim resursima hrvatsko je rješenje  izlaska iz krize. Elaborirao i dokazao dr. Marko Frančišković.

 

11. „Proglasiti isključivi gospodarskim pojasom“. Te povećati sigurnost priobalnog pojasa i osigurati razvoj pomorskog selektivnog ribarstva. Zaštititi more i sačuvati riblji fonda za sadašnje i buduće generacije“. Elaborirao i dokazao prof. dr. Hrvoje Kačić.

 

11-a. Drazen Kozic Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora Švicarske. Čestitamo na ideji, želimo uspjeh u ostvarenju općeg hrvatskog preporoda zacrtanog u programu Stranke Hrvatskog Zajedništva i preporučamo se za svaku moguću i potrebnu suradnju na pitanjima obstanka, razvoja i suvremenog napretka Hrvatskog naroda u svojoj državi Hrvatskoj i u dijaspori.

Dragana Hazlera mr. i  Tajnika Ilije Šikića Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti u Dijaspori – Basel : .Stranka Hrvatskog Zajedništva je pojava poput svemirskog dara Hrvatskom narodu, potrebna da ga spasi i izvuče iz (povijesno mjerene) najopasnije provalije i da mu pomogne oporavak i dade mu snage za opstanak i za svaki napredak među narodima Europe i Svijeta.

 

12. „Hrvatski rudnik zlata“ (Moralni ljudski i financijski kapital ) su  Hrvati koji žive i rade izvan domovine Hrvatske. Njima Hrvatska mora širom otvoriti vrata i  osigurati im uključenje u  gospodarski i politički život Hrvatske.  Hrvatskom narodu je  BOG dao najljepši komad zemlje na svijetu (Geografski položaj, pitku vodu, planine, plodne ravnice, čisto more i otoke ) Vrijeme je da to shvatimo i  sa ljubavlju prihvatimo božje darove. Mržnju zamijenimo ljubavlju. Zlo  sa dobrim kako bi Bogom date vrijednosti i uživali. Elaborirao i dokazao Predsjednik Hrvatskog Svjetskog Sabora Niko Šoljak prof. ing.

 

            Sretan i uspješan početak rada Stranci Hrvatskog Zajedništva čestitale su mnoge organizacije Hrvata i pojedinci iz Hrvatske i svijeta.   Između ostalog i:   

 

            Svoj Blagoslov vizualnom slikom i riječju Stranci Hrvatskog Zajedništva Kardinal vrh-bosanski Vinko Puljić i  Biskup Franjo Komarica.

 

            Spriječen sam da fizički sudjelujem, ali ću duhovno biti s Vama i moliti ću Svevišnjeg Boga da se konačno pokrenu snage koje žele ostvarivati, na svim razinama, Hrvatsko zajedništvo. Budite blagoslovljeni  Dr. fra Smiljan - Dragan Kožul, O. F. M

 

            Zajedništvo je prava riječ i božanska vrednota ukoliko prepoznajemo ZAJEDNIČKO DOBRO kao društvenu vrednotu za koju se trebamo osobo i zajednički žrtvovati. Jednostavno ne postoji LJUBAV bez ŽRTVE. Mi katolici znamo žrtveno ljubiti Boga i svoj hrvatski narod kroz vjekove. Vama blagoslov i uspjeh - želi  fra Marijan Glamočak iz Australije.

 

            Podršku stranci Hrvatskog zajedništva nesebično  daju:

 

- Voditelj „Hrvatskog Radija Vancouver“ gosp. Zlatko Jelinčić, 

- Voditelj „Hrvatskog radija Tasmania Australija“ Zvonimir Vugrinčić

- Voditelj Radio emisije KROS Gosp. Vlado Bulić iz Njemačke

 

                                                                                   U pripremi Predsjednik:

                                                                                  Ivo Jolic dipl. ing.

 

 

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNISTVA

 

Broj: 01-24/09

Zagreb, 1. lipnja 2009. godine. 

            Prvi put u povijesti hrvatskog naroda na jednom skupu, s temeljnim nacionalno-strateškim obilježjem, naći će se članovi Stranke Hrvatskog Zajedništva, neovisni stručnjaci, Predsjednici parlamentarnih stranka Hrvatske  i dragi gosti  iz hrvatske i svijeta. Na Saboru, uz pomoć nezavisnih stručnjaka, analizirati će se postojeće stanje u gospodarsko-prometnom sustavu Republike Hrvatske i utvrditi put kojim Hrvatska treba ići da bi se došlo do cilja, kojem teži hrvatski narod od stoljeća sedmog.

            CILJ je: humana, pravna, socijalno, senzibilna, demokratska, suverena, suvremena,  gospodarski jaka i Nezavisna Hrvatska Država, država koja će biti na ponos svim Hrvatskim građanima, bez obzira na naciju, boju kože i vjeroispovijed, te trenutno mjesto prebivališta.

 

            ZADATAK je: Uz pomoć najeminentnijih stručnjaka, koji će riječju i slikom predstaviti svoje nacionalne programe, svaki iz svoje stručne domene. Nakon otvorene i demokratske rasprave usvojeni programi biti će ugrađeni u strateški program Stranke Hrvatskog Zajedništva (SHZ) kako bi, uz pomoć prijatelja u Hrvatskoj i uz pomoć prijateljskih zemalja svijeta, taj nacionalni program i realizirala, za  dobrobit Hrvatske,  Evrope i Svijeta. Dobro jedne zemlje smatramo svjetskim dobrom od kojega svi imaju koristi.  

             Hrvatska je danas u  teškoj moralnoj i gospodarskoj krizi i u tome «živom blatu» svakodnevno sve više i više tone. Osim što je to i okom vidljivo, činjeničnom stanju u prilog govori i jezik brojki.

            Nakon osamostaljenja. Hrvatska je imala 3,5 milijardi duga i procijenjenu vrijednost nacionalnog bogatstva cca. 100 milijardi dolara. Danas, nakon petnaest godina, RH ima 45 milijardi EU duga i nacionalno bogatstvo od cca. 50 milijardi dolara. Što rat,  što mi sami,  u ovih devetnaest godina, trošimo pet do sedam milijardi dolara više nego što zaradimo. Normalno, s takvim trendom nepokrivene potrošnje nacionalno bogatstvo hrvatskog naroda,  iako stvarano stoljećima, uspjet ćemo potrošiti za pet do sedam godina. Što poslije?  I konačno, kad potrošimo ono što su nam naši preci ostavili, rasprodamo i uništimo sve vrijednosti, što će biti onda i tko će vraćati dugove. Od čega će živjeti Narod Hrvatski?

 

            Ovaj Sabor znači istinsku hrvatsku pomirbu, otvaranje prostora hrvatskim stručnjacima, koji su cijeli svoj život ugradili u svoje znanje i praćenje stanja u Hrvatskoj, koji znaju kojim putem trebamo ići da bi izašli iz ove teške duhovne, moralne i gospodarske krize. Vladajuća tehno-menadžerska struktura, koja vlada Hrvatskom od oslobođenja do danas, ne želi niti čitu glas tih nezavisnih stručnjaka, a kamoli njihove prijedloge usvojiti i predložene putove slijediti.

Stranka Hrvatskog Zajedništva je stranka svakog pripadnika hrvatskog naroda, koja će u svoje programe ugraditi prijedloge baš tih nezavisnih stručnjaka. Dolaskom na vlast, po volji hrvatskog naroda, Stranka Hrvatskog Zajedništva će te programe realizirati uz asistenciju  autora.

 

Orijentacioni strateški program  STRANKE HRVATSKOG  ZAJEDNIŠTVA

Dijagnoza političko-gospodarskog stanja u Republici Hrvatskoj

 

            Još u doba Starog zavjeta, kada je Mojsije poveo svoj narod iz egipatskog ropstva preko pustinje i Crvenog mora u obećanu zemlju, ustanovljeno je da robovi ne mogu postati dobrim domaćinima, jer je njihova percepcija života i rada robovska, odnosno sluganska, a ne kreativna i poduzetnička, pa je moralo proći 40 godina da izumru ti robovi, da bi njihovi sinovi mogli početi stvarati svoj napredak i  utemeljenje svoje države  t.j svoje Domovine.

            Iz bogate svjetske povijesti i prošlosti pojedinih država i naroda utvrđeno je da se uvijek, poslije rata i revolucije, na vlast ubacuju neodgovorni ljudi - kriminalci, jer kreativni, pošteni i poduzetni ljudi naivno vjeruju tim bukačima, koji tijekom revolucije narodu obećavaju med i mlijeko, a nakon toga nastaje nemilosrdna likvidacija pametnih i poštenih kadrova i pljačka narodne imovine, bogaćenje bez reda i rada, donošenje kriminalnih zakona, degradacija, moralno i materijalno uništavanje kreativnih i poštenih ljudi, širenje općeg nereda i ne morala, širenje mreže onih tajnih službi, koje nemilosrdno služe  vlasti u kontroli „robova“ koje eksploatiraju i vladajućoj kasti, itd.

           Nažalost to se dogodilo i našoj Domovini Hrvatskoj. Svi smo svjedoci da su ti kriminalci smišljeno kreirali svoju vlast dok su hrvatski domoljubi, svojim životima, branili Domovinu. Branitelji su bili uvjereni da će dobiti samostalnu i neovisnu Hrvatsku, državu i zemlju osobitog društvenog morala i materijalnog blagostanja, jer nisu mogli ni sanjati da među Hrvatima ima takvih kriminalaca koji će svojim osobnim interesima podrediti cijeli hrvatski narod. Upravo to su jedva dočekali Hrvati-kriminalci iz SKJ i SKH te njihovo malobrojno, ali dobro organizirano krilo iz hrvatske dijaspore. U hrvatskoj dijaspori nije bio veliki broj njih koji su bili organizirani preko komunističkih špijuna, ali neradnici i kriminalci su se ponudili kao sluge organiziranoj kriminalnoj vlasti, jer su bili iste kvalitete kao ljudi, a u emigraciji su živjeli kao propalice, a bili su spremni činiti zlo narodu, jer nisu imali niti morala niti savjesti. Ako se pogleda konkretne osobe koje su se nažalost vratile u Domovinu Hravtsku i zasjele na vlast onda se može nabrojiti maksimalno 5 ljudi, ne računajući legionare iz legije stranaca, koji nisu bili emigranti nego pustolovi. Oni su, uz najsavršeniju demokratsku retoriku, formirali političke stranke, prvenstveno HDZ, SDP, itd. postavili hrvatsku zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu vlast i odmah donijeli npr. Zakon o pretvorbi i privatizaciji u kojem su propisali da oni mogu „legalno“ (ex-lege) postati vlasnicima svega što su Hrvati stvarali od stoljeća sedmog i da to mogu rasprodavati, a Hrvate slati u prijevremenu mirovinu i opet u dijasporu.

            Za razliku od svojih ideologa i istomišljenika, koji su u Srednjem vijeku spaljivali stručne i poštene ljude pod optužbom da su heretici, a nakon Drugog svjetskog rata, u Hrvatskoj i Jugoslaviji, žive bacali u jame pod optužbom da su kontrarevolucionari - fašisti-klerofašisti, a ovi današnji kriminalci to ne čine na taj način, jer su izloženi povećalu hrvatske i svjetske javnosti. Oni se čak međusobno javno svađaju na svojoj televiziji, djelomično mijenjaju ekstra kriminalne zakone i postupke, popuštaju pred  pritiscima Europskih i svjetskih čimbenika, kako bi se čim dulje održali na vlasti. Svjesni su oni da ne mogu vječno uništavati i pljačkati hrvatski narod, ali su također svjesni da ne smiju dozvoliti da se organizira jedna istinska narodna i moralno odgovorna politička stranka, te čine sve da se sasiječe u korijenu jedna takova ideja, zato  je danas teško okupiti čestitu domoljubnu političku elitu i utemeljiti  stranku koja bi bila u realnoj mogućnosti, demokratskim sredstvima (olovkom) promijeniti vlast, jer oni imaju svoja poduzeća, uvoznike, banke, većinu državnih činovnika, sudce, dekane, rektore, sindikaliste, itd. Oni imaju kapital, sredstva javnog priopćavanja, itd., pa misle da mogu vječno kupovati sve ljude i institucije, sa državnim novcem – novcem poreznih obveznika.

          Svjedoci smo da i ta sprega vlasti i kriminalaca svakim danom slabi, a što se vidi u gospodarskoj propasti  u opadanju životnog standarda, velika većina hrvatskih građana javno pokazuje da su svi političari sluge kriminala i kriminalaca, pa sve manje izlaze na izbore, jer nemaju za koga glasovati (svi su isti) i sve su glasniji u traženju rada i kruha. Hrvati danas izlaze na izbore i glasuju protiv HDZ i SDP, jer nemaju izbora, a iz statističkih podataka se vidi da ta šaka kriminalaca obnaša vlast sa svega 20-tak % glasačkog tijela u Hrvatskoj..

            Hrvatska Vlada, od 1991. do danas, još nije niti jednog minuta osigurala uvjete da hrvatski narod živi od rezultata svoga rada, nego od tuđih – kredita, koji su danas narasli na visinu godišnjeg BDP, a unutarnji dug je još veći od vanjskoga. Sve je rasprodano što je „netko“ htio „kupiti“ pa je došlo vrijeme da mi Hrvati napokon moramo početi od najprimitivnije proizvodnje t.j , orati svoju divnu i plodnu hrvatsku zemlju te ponovno stvarati kapitalne vrijednosti, koje će jednog dana stvoriti podlogu za daljnji razvitak industrijske proizvodnje i zapošljavanja, odnosno logistički servisirati cjelogodišnji turizam sa svojim ekološkim proizvodima, čuvati i uredno koristiti svoje more (gospodarski pojas) povećati kapacitete u ribarskoj grani i pogonima za preradu i konzerviranja plodova mora, koje svijet traži po svim zemljama u Europi, zračne struje, morske i riječne luke, svih šest međunarodnih prometnih pravaca, LNG terminale, itd.

            To nije lako. Svjesni su ti naši „veliki“ političari, osobito iz HDZ i SDP, da je došlo vrijeme kada se moraju izvući iz ralja kriminala i kriminalaca, ali je to praktično nemoguće, jer su pupčano povezani, a kreditno nesposobni jer su pokradeni i posuđeni kapital odnijeli izvan Hrvatske. Bez raskida pupčane sprege između kriminalaca i vlasti nema ni elementarnih preduvjeta za početak ozbiljnog rada i razvoja naše Domovine, a bez toga nema dobrog i obećanog života za hrvatski narod. 

            Rješenje ove enigme jedino može ostvariti demokracija, a to znači nova politička stranka koja ima na raspolaganju kadrove koji bi se svojim političko-gospodarskim programom i stručnim ljudima, kojih ima, ali su blokirani političkim manipulacijama, u svim današnjim strankama, osobito u HDZ i SDP i koji jedva čekaju da se pojavi netko tko će konačno početi pošteno i dugoročno voditi državu, raditi i razvijati ovu bogatu i obećanu zemlju Hrvatsku. Hrvatskoj ne treba netransparentno zaduživanje i megalomanske ideje, koje ne mogu povratiti uloženi kapital za 100 godina, nego su nam potrebne investicije u profitabilne industrijske pogone koji nude tržišnu proizvodnju za koju postoji tržište. Hrvatska posjeduje sirovine i kvalificiranu i visoko stručnu radnu snagu (prerađivačka industrija poljoprivrednih proizvoda, plodova mora, drvna i tekstilna industrija, planinski i seoski turizam pored tradicionalnog turizma sunca i mora), s kojima može i mora postići svoj gospodarsko-socijalni razvoj, jer raspolaže sa geostrateškim, geoprometnim, energetskim, poljoprivrednim, pomorskim, šumskim, ljudskim, turističkim i drugim kapitalom, koji će privući različite strateške partnere iz zemlje i svijeta u partnerske investicijske programe. Osobito sada kada je RH punopravna članica NATO saveza i kada je zaštićena od ratova i osvajača, a to znači da ne postoji realna mogućnost ponovnog ubacivanja kriminalaca na vlast, zaista treba samo demokratska stranka - vlast čistih ruku i za nekoliko godina Hrvatska može i treba postati zemljom blagostanja za koju se hrvatski narod borio od stoljeća sedmog.

TO JE UPRAVO OVA JEDINSTVENA I MODERNA, STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA!

                                  

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA predstavlja stožernu stranku moderne hrvatske političke pozornice. Ona je stranka svih  građana  REPUBLIKE  HRVATSKE.

Ovo je stranka svih građanskih staleža i generacijskih naraštaja, kako po nacionalnoj, tako i po vjerskoj pripadnosti, koji Republiku Hrvatsku smatraju svojom domovinom. Zato je ona STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA.

            U  svom sveobuhvatnom planu rada ima za zadatak objediniti hrvatske građane  u Domovini i državljane Hrvatske, po svijetu, u svrhu stvaranja jake  demokratske  političke  i ekonomske cjeline u kojoj ideologija ne može igrati presudnu ulogu, držeći se učenja Oca Domovine i svih modernih dostignuća u demokratskom svijetu.


            STRANKA  HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA nudi odlučujuću ulogu progresivnim članovima naše zajednice, zato je ona stranka slijedećih  dijelova hrvatskog društva:


            STRANKA MLADIH, kojima je neodgovornošću, vodećih političkih čimbenika u državi, ugrožena budućnost, jer se ne vodi dovoljno brige o interesima mladih generacija koje dolaze. Ekonomska nesigurnost uzrokovana pogrješnim vođenjem ekonomske politike, osakaćivanjem školskog sustava, njima se priprema klasno društvo.


            STRANKA profesora, učitelja, odgojitelja, čija profesija je podcijenjena, omalovažena i  degradirana, kako moralno, tako i materijalno (novčano), kao jednom od najznačajnijih stupova društva. Od njihovoga rada  ovisi kvaliteta odgoja budućih generacija, a to znači i sposobnost hrvatskog naroda u svjetskoj konkurenciji.


            STRANKA znanstvenika i izumitelja, koji prezentiraju cjelovitost stanja u hrvatskom društvu sudjelovanjem u svjetskim procesima napredovanja znanosti i tehnike, čiji interesi i uloga nisu prepoznati, te se moraju uključiti u proces ostvarenja svojih prava i interesa.


            STRANKA  branitelja, koji su sudjelovali u stvaranju demokratske Republike Hrvatske, stavljajući svoje živote na raspolaganje društvu i zajednici, a spremni su to ponovo učiniti ako to bude potrebno. Njihova uloga i položaj u društvu je zanemarena, te su pozvani da svojim udjelom u radu Stranke ostvare pravedan pristup njihovoj problematici.

            STRANKA obitelji poginulih i ranjenih branitelja, koji su obespravljeni  neosigurani i zaboravljeni u birokraciji danas vladajućih stranaka. Njihovo je mjesto u društvu kao stožeru moralnih vrijednosti, po kojima bi se učile i odgajale mlade generacije da imaju iste ideale i koje će postati budućim nositeljima tih vrijednosti. Za postizanje tih idealnih ciljeva njihov udio u radu Stranke je od ključnog značenja.

            STRANKA
hrvatskih žena, majki i sestara, generalno misleći, ovo je stranka hrvatskih žena, koje su povijesno stajale u svim situacijama uz svoje muževe i sinove i sačuvale hrvatski rod i na kojima, kao majkama, ostaje najveća obaveza demografske obnove hrvatskog društva, za što će se ova Stranka najozbiljnije zauzeti.


            STRANKA
 umirovljenika, osoba treće životne dobi, kada je ljudsko biće slabo i nemoćno, a često i bolesno, te mu je potrebna posebna briga, a nebrigom državne birokracije dobar dio tog pučanstva sveden na razinu ugroženosti gole egzistencije, zbog egoističkih odnosa stranačke politike prema njima. Upravo ovaj dio našeg pučanstva će imati podršku Stranke za ostvarenje svojih prava.


            STRANKA
radnika koji predstavljaju srž svake države i o kojima ovisi napredak svih djelatnosti i konkretnog ostvarenja gospodarskog napretka. Današnja radnička prava ugrožena su divljim neo-liberalnim kapitalizmom, koji je nastao kao produkt kriminalne interakcijske sprege između velikih kapitalista velikih, osobito vladajućih političkih stranaka i struktura. Radnici predstavljaju političku silu kroz svoju organiziranu udrugu sindikata i kroz ulogu aktivnih i pasivnih birača i glasača. Za svoja prava i ulogu u društvu, ova Stranka, osigurava mogućnost svakom radniku da bude odlučujući čimbenik u ostvarenju svojih prava.


           
STRANKA  poljoprivrednika-zemljoradnika-seljaka, koji predstavljaju jedan od stožernih stupova i temelja hrvatskog društva. Stranka hrvatskog zajedništva želi, modernizacijom i zaštitom našeg sela, zadržati tradicionalnu kolijevku hrvatskog društva, zato smatra da je mjesto hrvatskim poljoprivrednicima i “seljacima“ u radu i  udjelu u kreiranju bolje budućnosti kroz zajednički rad svih slojeva društva. Današnja državna politika, svojim postupcima i ustupcima kriminalno-političkim čimbenicima uništava hrvatsko selo uvozom genetski modificiranih proizvoda, a zdravu i ekološki  proizvedenu hranu na hrvatskoj zemlji, nije moguće prodati na domaćem tržištu.


            STRANKA državnih i privrednih službenika, koji su permanentno na udaru kao birokracija bez suvremenih prava na svom poslu, zbog zaostalih navika i tehnologije i organizacije rada, koja je naslijeđena iz prošlog stoljeća. Kroz omalovažavanje i neodgovarajuće plaćanje njihovog rada, ovaj segment hrvatskog društva je na rubu egzistencije. Zato je mjesto, tim snagama, u radu kroz Stranku hrvatskog zajedništva  ostvare svoja prava u pravnoj državi.


            STRANKA
socijalno ugroženih  stanovnika Hrvatske. Po Ustavu Republika  Hrvatska je socijalna država, koja je dužna osigurati dostojnu egzistenciju svim socijalno ugroženim osobama društva. Ova stranka pruža mogućnost rada i pomoći takvim pojedincima za ostvarenje svojih prava.


            STRANKA hrvatskih intelektualaca, umjetnika, novinara, pisaca, povjesničara i svih slobodnih profesija koji, kroz djelatnost u ovoj stranki, mogu osigurati i ostvariti svoja prava na poslu i u društvu.


            STRANKA pripadnika svih državljana Domovinske i Iseljene Hrvatske. Kroz povezivane ova dva dijela hrvatskog Naroda može se postići unapređenje zajedništva jednog naroda koji je nekada bio podijeljen iz ideologijskih razlika i postići ekonomski prosperitet i spriječiti demografski gubitak stanovništva.


            Polazeći od osnovnih prirodnih, geostrateških i geoprometnih resursa te komparativnih prednosti, s kojima Hrvatska raspolaže, nije teško utvrditi da se njihovim domaćinskim upravljanjem može stvoriti moderna hrvatska država i bogati hrvatski narod, posredstvom modernog gospodarskog, prometnog i turističkog sustava, koji se treba temeljiti na:

                                   1. Hrvatskom intelektualnom kapitalu

                                   2. Moralnom i socijalnom kapitalu
                                   3. Izvorima prirodnih bogatstava
                                   4. Kulturno-povijesnom bogatstvu
                                   5. Tradicionalnom gostoprimstvu i narodnim običajima

 

            Sve navedeno daje mogućnost i hrani optimizam da se može, dobrom organizacijom i domaćinskim vođenjem državne politike, postići veoma kvalitetni rezultati koji vode ka blagostanju svakog žitelja ove lijepe naše Domovine Hrvatske.

 

            Stranka hrvatskog zajedništva ima u svom planu prioritetne planove koji će napraviti ključne pomake u kvaliteti života našeg stanovništva, a to su:

            1. Socijalna politika

            2. Demografska obnova

            3. Politička reorganizacija i obnova tradicionalne hrvatske političke filozofije

            4. Gospodarstvo

            5. Zapošljavanje

            6. Socijalna  politika

 

            Država u potpunosti pripada hrvatskom narodu i on je suveren i jedini čimbenik koji odlučuje o svojoj sudbini. Zato hrvatski branitelji, kao tvorci ove države, spadaju u prioritetnu skupinu stanovnika.


            1.1. Provjeravanjem popisa pomoću dokumentacije udruga HVIDRA i Ministarstva obrane identificirati će se svaki branitelj, te će se prema kvalifikacijama, vojničkom činu ili stupnju invalidnost povećati primanja od 10 do 30% od današnjih prinadležnosti. Također će se definirati tko se smatra braniteljem i zašto.


            1.2. Umirovljenicima povećati mirovine u skladu sa sadašnjim prosječnim primanjima u RH, a to može iznositi od 10 do 20 %.


            1.3. Državnim službenicima, poslije reforme tog sektora, uskladiti primanja prema privatnom sektoru, uvjetno da svako radno mjesto bude vrjednovano i propisana kvalifikacija za isto.


            1.4. Prosvjetnim radnicima profesorima, učiteljima, te profesorima na veleučilištima  i sveučilištima te akademijama plaće uskladiti prema standardima EU, a komparativno za Hrvatsku.


            1.5. Školovanje i studiranje u Republici Hrvatskoj mora biti besplatno do završetka fakulteta, uvjetovano pravilnicima i propisima Ministarstva  prosvjete. Nabavka knjiga ili znanstvene literature ne bi bila odgovornost sveučilišta.


            1.5. Reformirano zdravstvo i njihove djelatnike treba plaćati prema standardima EU, usklađeno sa položajem Hrvatske u gospodarskom pogledu.


            Za pribavljanje dodatnih sredstava za ispunjenje ovog plana moraju se pronaći izvori u reformi porezne politike (progresivno oporezivanje primanja svih privrednih djelatnosti i bankarstva) prema europskim i američkim standardima zatim:


            a)  Reformom zakona po kojem pretvorba i stečena imovina kriminalnom  djelatnosti ne može zastarjeti, zbog poznate pljačke i korupcije u izvjesnom vremenskom razdoblju.

            b) Zakonskom provjerom porijekla imovine stečene privatizacijom ili kriminalnim radnjama na štetu države. Imovina mora biti oporezovana ili oduzeta, pa i krivično gonjena osoba koja je to učinila.


            c) Generalnom reformom države i smanjenjem administracije na svim razinama, kako bi smanjili troškove neproduktivne radne snage. Racionalizacijom i uvođenjem moderne organizacije rada i nove tehnologije oslobodila bi se ogromna financijska sredstva, koja bi omogućila pravilniju raspodjelu financijskih sredstava u državi.


2. DEMOGRAFSKA OBNOVA


        
Demografska obnova hrvatske nacije može se postići pružanjem pomoći hrvatskim obiteljima, koja predstavljaju temeljnu jedinicu ljudske obnove.


2.1. Majkama koje imaju troje i više djece priznati odgoj djece kao zaposlenje sa svim prinadležnostima i osiguranjima do završetka srednje škole najmlađeg djeteta i osigurati primanja u visokom postotku prosječnih mjesečnih primanja u Hrvatskoj.


2.2.  Osigurati besplatan vrtić za djecu roditelja, koji imaju troje i više djece, a onima koji imaju jedno ili dvoje djece pomoći posebnim popustima i priznavanju kao trošak kod obračuna poreza na osobna primanja.


2.3. Radi demografske obnove potaknuti programe povratka stanovnika iz dijaspore, davanjem besplatnih parcela za izgradnju stambenih objekata,ili industrijskih objekata.

 

3.  GOSPODARSTVO

 

            Sve gospodarske grane i djelatnosti ravnopravno se natječu na slobodnom tržištu, no država može odrediti pojedina područja u zemlji od posebne skrbi, te prilagoditi povoljnije poreze za to područje radi bržeg razvoja. U principu država ne daje privatnom poduzetništvu nikakve poticaje ili povlastice, sama država ne može voditi privilegiranu gospodarsku djelatnost, nego je sve transparentno od financiranja do zapošljavanja i plaćanja rada svojih djelatnika. Takove kompanije moraju biti kontrolirane po nestranačkim nadzornim odborima, a smjena kadrova ne smije biti uvjetovana političkim promjenama stranke na vlasti. Naša država mora svoja prirodna bogatstva koristiti kao glavni radni i razvojni kapital, posredstvom njihove uporabe od hrvatskih poduzeća i poduzetnika.


3.1. Cijelo područje Hrvatske proglasiti ekološki zaštićenim područjem i planski pomagati ekološku proizvodnju i preradu.


3.2. Proglasiti zaštićeni gospodarski pojas na moru i time zaštititi svoju državnu jurisdikciju u skladu sa međunarodnim pravom, te osigurati razvoj pomorskog i slatkovodnog ribarstva.


3.3.  Turizam treba usmjeriti u više kategorija i područja. Tako se mora razvijati pored klasičnog turizma, zdravstveni turizam rekreativni, športski, seoski, znanstveno povijesni itd.


3.4. Prateća industrija može u svom razvoju biti na usluzi potrebama turističke privrede razvoje luksuznog brodovlja, i drugi proizvoda koji se koriste u poljoprivredi i uslužnim djelatnostima.


            Za razvijanje pojedinih grana industrije u nerazvijenim dijelovima zemlje potrebno je ustanoviti RAZVOJNI FOND, koji bi poslužio za povoljno financiranje u tim  područjima.  Posudba kapitala bi se kontrolirala da se upotrebljava namjenski i taj nadzor bi trajao dok se uloženi kapital ne povrati.


4.  POLITIČKI PROGRAM


4.1. U prvih 100 dana dati na raspravu i provjeru sve međunarodne ugovore koje je hrvatska država potpisala pod pritiskom i nepovoljnim uvjetima, te zatražiti od Sabora reviziju ili poništavanje takvih ugovora.


4.2. Političko i pravno utvrđivanje državne granice prema međunarodnoj priznatoj podjeli prilikom raspada Jugoslavije.


4.3. Preispitivanje zakona o suradnji  sa sudom u Hagu, kao i promjene pojedinih lokalni zakona o plaćama i mirovinama saborskih zastupnika, te zakona koje su stranke na vlasti prilagodile svojim privilegiranim potrebama.


4.4. Otvaranje hrvatskog gospodarstva slobodnom tržištu i ulaganju stranog kapitala, prvenstveno kapitala hrvatskih iseljenika.


4.5. Uspostaviti svekoliku suradnju domovinske i iseljene Hrvatske, na političkom,  gospodarskom, kulturnom, znanstvenom, športskom, turističkom i svakom drugom pogledu radi objedinjenja hrvatskog narodnog korpusa.


4.6. Reorganizacija svih ministarstava i njihovo premještanje u područja od interesa pojedinog ministarstva. Premještanjem ministarstava u različite regije i gradove Hrvatske. Mi bi doprinijeli razvoju tih gradova zapošljavanjem lokalnih kadrova, koji ne trebaju posebne potrebe kao kada se sele u Zagreb. Koncentriranjem svekolike vlasti u Zagrebu, odvode se kadrovi iz pojedinih gradova i time se osiromašuje to područje, dovođenjem kadrova u Zagreb moraju im se osigurati stanovi i druge prinadležnosti, a ujedno se raseljavaju regije i stvara se od glavnog grada državu u državi. Tako na pr. Ministarstvo pomorstva bi bilo u Rijeci, Ministarstvo turizma bi bilo u Splitu, Ministarstvo gospodarstva u Karlovcu, Ministarstvo šumarstva u Vinkovcima i Delnicama, Ministarstvo poljoprivrede u Osijeku itd. Ministarstvo vanjskih poslova bi trebalo kompletno reformirati i postaviti na ekonomsko političku osnovu i dokinuti popunjavanje konzulata i veleposlanstva privilegiranim osobama i/ili rođačkim vezama, koji po svijetu sramote hrvatsku državu. U svim državama svijeta ima Hrvata, te bi bilo logično da se ne dovlače činovnici iz Hrvatske kada se raspolaže obrazovanim hrvatskim kadrovima, koji zadovoljavaju kvalifikacije i poznaju i državu i iseljeništvo, a ne zahtijevaju stan, automobile, troškove odvojenog života, preseljavanja itd., a mnogi se iz takovih institucija i ne vraćaju u Domovinu, zbog ekonomskih i drugih razloga.


5.  ZAPOŠLJAVANJE


5.1. Otvaranje novih radnih mjesta kroz plansko razvijanje regija prema prirodnim izvorima bogatstva, tako da bi svaka županija razvijala gospodarski sustav, koji odgovara njezinim planovima i potrebama uz financijsku pomoć FONDA ZA RAZVOJ.

 

            STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA ĆE SVOJOM DJELATNOSTI ZA NAROD VRATITI PONOS, PRAVDU I DOSTOJANSTVO HRVATSKOG GRAĐANINA I HRVATSKE DRŽAVE, NJEGUJUĆI NJEGOV NACIONALNI KULTUROLOŠKI I DRUGI IDENTITET I HRVATSKOJ OSIGURATI ONO MJESTO U MEĐUNARODNOJ ZAJEDNICI KOJE HRVATSKI NAPAĆENI I IZMANIPULIRANI  NAROD ZASLUŽUJE

                                                                                               Dopredsjednik:

 

                                                                              Željko Vinski ing.

 

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Zadnja Promjena ( Srijeda, 22 Srpanj 2009 )
 
« Prethodna   Sljedeća »
Tražilica
Tko je Online
cestitka2014.jpg
  paveli_knjiga_mala.jpgapartmentsmurter3.jpg
 
  

www.liberohosting.com

LiberoHosting za profesionalce i amatere

 
Top! Top!