coarse
coarse
coarse
coarse

Naslovnica arrow Politika arrow TUŽBA radi neudovoljavanja zahtjevu za pristup informacijama
Četvrtak, 23 Svibanj 2019
 
 
TUŽBA radi neudovoljavanja zahtjevu za pristup informacijama PDF Ispis E-mail
Autor: uznik   
Subota, 21 Lipanj 2008
(tekst preuzet sa portala Blog i Hrvati)

TUŽBA radi neudovoljavanja zahtjevu za pristup informacijama PDF Ispis E-mail

 

Tužitelji:
dr. sc. Tomislav Dragun, Zagreb, Pete poljanice 7
HRVATSKI ULJUDBENI POKRET, Zagreb, Pete poljanice 7

Tuženik:
HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU, kojega zastupa Damir Polančec, predsjednik, Zagreb, Ivana Lučića 6

 

Ad 1.

Tužitelji su svojim zahtjevima podnesenim dne 5. svibnja 2008. godine zahtijevali od tuženika da im sukladno Zakonu o pravu na pristuop informacijama omogući pristup sljedećim informacijama: „Ugovorima o zamjeni dionica koji su zaključeni između Hrvatskog fonda za privatizaciju i privatizacijskih investicijskih fondova“.

Dokaz:
Zahtjev Hrvatskom fondu za privatizaciju s dne 5. svibnja 2008.

2


Ad 2.

Hrvatski fond za privatizaciju, dotično tuženik svojim je dopisom, Klasa UP/I-031-01/08-01/2, Urbroj 563-02-03/01-2008-2, s dne  19. svibnja 2008. godine odbio udovoljiti zahtjevu tužitelja, jer navodno je riječ o poslovnoj tajni Fonda.

Dokaz:
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju, Klasa UP/I-031-01/08-01/2, Urbroj 563-02-03/01-2008-2, s 19. svibnja 2008. godine

Ad 3.

Tužitelji su, nezadovoljni odgovorom tuženika, dne 21. svibnja 2008. godine uložili žalbu na odgovor tuženika, kojom su i dalje tražili udovoljavanju svome zahtjevu.

Dokaz:
Žalba upućena Hrvatskom fondu za privatizaciju s dne 21. svibnja 2008.

Ad 4.

Hrvatski fond za privatizaciju, dotično tuženik, svojim rješenjem, Klasa UP/I-031-01/08-01/2, Urbroj 563-02-03/01-2008-4 s 29. svibnja 2008. godine nije prihvatio žalbu tužitelja, nego je ponovio da je navodno riječ o poslovnoj tajni Fonda.

Dokaz:
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju, Klasa UP/I-031-01/08-01/2, Urbroj 563-02-03/01-2008-4, s 29. svibnja 2008. godine

 

3


Ad 5.

Razložnost tužbe:

a.

Državni ured za reviziju RH, dotično revizori: mr. sc. Verica Akrap, Mirela Belančić, dipl. oec. i Ivo Hrvat. dipl. oec., te Boro Jaguljnjak, dipl. oec., Ružica Mataić, dipl. oec. i Antun Puljić, dipl. iur., izradio je u veljači 2002. godine IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI – PROCES KUPONSKE PRIVATIZACIJE, a kojega se temeljni dio upravo oslanja na traženim ugovorima o zamjeni dionica u kuponskoj privatizaciji. Dakle, dotične informacije više ne mogu biti nikakva tajna, budući su već dostupne javnosti, ali to je nedovoljno za sudski postupak, gdje se predmetni ugovori moraju predočiti u materijalnom obliku.

Dokaz:
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI – PROCES KUPONSKE PRIVATIZACIJE, Državni ured za reviziju RH, Zagreb, veljača, 2002.

b.

Tužitelji vode sudski spor na Trgovačkom sudu u Zagrebu (br. XIV P-3820/2006) protiv HRVATSKOG FONDA ZA RIVATIZACIJU i IF PROFICIO d.d. sljednika PIF EXPANDIA d.d., a traženi ugovori o zamjeni dionica u kuponskoj privatizaciji predstavljaju „krunski dokaz“.

Dokaz:
Uvid u sudski spis Trgovačkog suda u Zagrebu br. XIV P-3820/2006


4


c.

U svom IZVJEŠĆU O OBAVLJENOJ REVIZIJI – PROCES KUPONSKE PRIVATIZACIJE, iz veljače 2002. godine Državni ured za reviziju zaključio je sljedeće:

- program dodjele dionica bez naplate nije donesen i objavljen na način propisan Pravilnikom o dodjeli dionica bez naplate,
- cijeli portfelj nije bio prezentiran javnosti,
- zbog neusklađenosti operativnih i knjigovodstvenih evidencija i drugih podataka prezentiranih javnosti, bila je otežana provjera jesu li u proces kuponske privatizacije uključena sva trgovačka društva koja su trebala biti uključena,
- u postupku dražbovanja nisu sudjelovala sva trgovačka društva čije je sudjelovanje bilo predviđeno te su uključivane i isključivane dionice pojedinih trgovačkih društava pod uvjetima koji nisu bili dopušteni odredbama Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate,
- su utvrđena nesuglasja u pogledu dražbovanih i stvarno prenesenih dionica,
- u procesu nisu sudjelovala isključivo solventna i profitabilna društva, kako je bilo određeno odredbama Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate,
- u kasnijim postupcima nije pružena odgovarajuća nadoknada svim sudionicima kojima je trebala biti pružena,
- nadoknade nisu obavljene u skladu s propisima i jasno određenim kriterijima pri čemu svi sudionici kuponske privatizacije nisu bili stavljeni u jednak položaj,
- privatizacijskim investicijskim fondovima omogućena je zamjena dionica, dok pojedincima nije,
- zaključivanjem ugovora sa svakim privatizacijskim investicijskim fondom pojedinačno, pojedini privatizacijski investicijski fondovi stavljeni su u povoljniji položaj dobivanjem dionica veće tržišne
5


vrijednosti, čime je narušana već postignuta uspješnost dražbovanja.

Dakle, tuženik ne omogućujući tužiteljima pristup traženinm informacijama, dotično ugovorima o zamjeni dionica u kuponskoj privatizaciji, zapravo čini i kazneno djelo prikrivanja kaznenog djela.

Dokaz:
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI – PROCES KUPONSKE PRIVATIZACIJE, Državni ured za reviziju RH, Zagreb, veljača, 2002.

d.

U tijeku su arbitražni postupci pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove između Hrvatskog fonda za privatizaciju i privatizacijskih investicijskih fondova, a gdje se u dokaznim materijalima nalaze i predmetni ugovori.

Dokaz:
Članak ČETIRI ARBITRA KOJA SU OSTOJI DALA MILIJARDU KUNA, Mislav Šimatović, Nacional, Zagreb, 22.8.2005.

e.

Hrvatski fond za privatizaciju obvezao se dati potporu Hrvatskom uljudbenom pokretu u njegovim zahtjevima, uključujući i sudske tužbe, za otklanjanje nezakonitosti kuponske privatizacije, a kamo svakako spada i predmetna zamjena dionica.

Dokaz:
Dopis Hrvatskog fonda za privatizaciju, Klasa 943-01/06-01/728, Urbroj 563-03/01-2006-4 s 13.7.2006.
6

 

* * *

S obzirom na sve iznoseno tužitelji predlažu Upravnom sudu da po skraćenom postupku donese sljedeću

PRESUDU

Nalaže se tuženiku da u roku 15 dana omogući tužiteljima pristup traženim inoforacijama, dotično ugovorima o zamjeni dionica u kuponskoj privatizaciji, a sve sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.


dr. sc. Tomislav Dragun - osobno

HRVATSKI ULJUDBENI POKRET
dr. sc. Tomislav Dragun - predsjednik

 

Komentari
Traži
Samo registrirani korisnici mogu pisati komentare!

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
« Prethodna   Sljedeća »
Tražilica
Tko je Online
Gostiju online: 9
cestitka2014.jpg
  paveli_knjiga_mala.jpgapartmentsmurter3.jpg
 
  

www.liberohosting.com

LiberoHosting za profesionalce i amatere

 
Top! Top!